Kuka: učenje izrade dvostruke prirubnice

Kuka: učenje izrade dvostruke prirubnice

Dvostruka prirubnica izvedena je na sličan način kao i jednostruka. Međutim, morate biti oprezni da napravite dodatno bacanje na startu. 1. Napravite dvije pregrade od pređe, a zatim umetnite kuku actu: 739825 u petu šavu od actu: 739825 kukičanih.
2. Napravite drugu pređu, a zatim provucite konac kroz prvu šavu na kutiji: 739825 da biste dobili četiri petlje na aktu: 739825 kukičanih.
3. Napravite treću pređu, a zatim provucite konac kroz prva dva uboda actu: 739825 kukičanih. Napravite četvrtu pređu, a zatim provucite konac kroz slijedeća dva uboda na aktu: 739825 kuka tako da na aktualancu ostaju samo dvije petlje: kukičite 739825.
4. Na kraju, napravite petu pređu i provucite konac kroz dva preostala uboda na aktu: 739825 kuka za kukičanje kako biste dovršili svoj dvostruki kukičanje.

Video: The Revenge: Timo Boll vs. KUKA Robot